Trang chủ Công nghệ & Ứng dụng Công nghệ & Ứng dụng Tình hình kinh doanh các hệ SCADA trong ngành công nghiệp nước và nước thải

Tình hình kinh doanh các hệ SCADA trong ngành công nghiệp nước và nước thải

 

Tình hình kinh doanh các hệ SCADA trong ngành công nghiệp nước và nước thải (triệu đôla Mỹ)

Ảnh hưởng sâu rộng của công nghệ và sự thay đổi định lượng về cách thức mà các công ty đang tổ chức và sắp xếp lại các quy trình kinh doanh đang làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thị trường Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) toàn cầu. Xuất phát từ nhu cầu cải thiện tính bền vững của cơ sở hạ tầng phúc lợi về nước, thị trường thế giới về các hệ SCADA cho ngành công nghiệp nước và nước thải được hy vọng là sẽ tăng trưởng ở tốc độ tăng trưởng phức hợp hàng năm (CAGR) là 5,4% trong vòng 5 năm tới. Theo nghiên cứu mới đây của ARC Advisory Group, thị trường đã đạt 311 triệu đô la Mỹ trong năm 2008 và được dự đoán là sẽ đạt trên 403 triệu đô la Mỹ trong năm 2013.
Các hệ SCADA mới nhất bao gồm một thế hệ mới các thành phần công nghệ. Theo ông Russ Novak, Giám đốc nghiên cứu, tác giả chính của nghiên cứu “Tổng quan về các hệ SCADA trong ngành công nghiệp nước và nước thải trên thế giới” của ARC thì “Các hệ SCADA hiện đang phát triển như một thành phần then chốt trong các dự án cơ sở hạ tầng chính cho ngành công nghiệp nước và nước thải. Các hệ SCADA mới này dễ dàng tích hợp hơn, bao gồm các khả năng và các tính năng mở rộng, và cung cấp các hoạt động hoạt động phúc lợi có tính bền vững hơn. Các hệ SCADA hiện đang được xem xét trong nhiều ứng dụng và nhiều quy trình kinh doanh với các mục đích khác nhau trong đó có quản lý hiệu suất.”
Tính năng của hệ SCADA được liên kết với các quy trình kinh doanh
ARC đã phân tích thị trường SCADA bằng vùng địa lý, quy mô dự án và kiểu thành phần, bao gồm phần cứng, phần mềm và các dịch vụ. Công nghệ dưới đây đã khiến cho tính năng của hệ SCADA truyền thống thay đổi một cách đột ngột. Đối với các phúc lợi về nước, loại công nghệ đang phát triển đang giúp cho hệ SCADA được tích hợp một các chặt chẽ với các quy trình kinh doanh, tạo ra một định đề giá trị cải tiến cho sự sử dụng của nó. Các hệ SCADA mang lại hiệu suất tốt hơn cho các tài sản phân tán theo địa lý và cung cấp một cơ cấu tổ chức để quản lý hiệu suất thời gian thực trên một cơ sở vùng hay thậm chí là toàn cầu. Cơ sở hạ tầng phúc lợi nước sẽ sử dụng các tính năng nâng cao của hệ SCADA để cải tiến các quy trình kinh doanh trọng tâm của mình.

SCADA là chìa khoá để hình thành và nâng cấp cơ sở hạ tầng
Các ngành công nghiệp nước và nước thải trong các khu vực phát triển đang sử dụng hệ SCADA như một công nghệ chính để hỗ trợ các quy trình kinh doanh mới theo những thay đổi về các động lực công nghiệp và nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng đang tồn tại ở quy mô lớn. Sự truyền bá công nghệ SCADA mới hơn có thể tối ưu hoá cấp độ sử dụng vốn cần thiết cho tính bền vững và những nâng cấp của cơ sở hạ tầng đang bị già hoá. Các khu vực đang phát triển đang trông đợi sự nâng cấp hay lắp đặt các hệ thống xử lý và phân phối nước và nước thải mới. Hệ SCADA được sử dụng để liên kết các điều kiện thuận lợi bị phân cách về mặt địa lý này. Hệ SCADA sẽ là tâm điểm của những lựa chọn công nghệ khi ngành công nghiệp di chuyển qua các xu thế kinh tế không kiên định để cải thiện các quy trình kinh doanh nhằm đáp ứng được nhu cầu và những thách thức kinh tế ngày càng gia tăng trong đó có yêu cầu sự tư nhân hoá và sự kết hợp giữa loại hình tư nhân và cổ phần hoá. Các nhà cung cấp phải phát triển một hệ SCADA có khả năng được tích hợp hoàn toàn với các hệ thống kinh doanh kết hợp. Các hệ thống này bao gồm các công nghệ như các hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các chương trình quản lý tài sản. Để có được khả năng cạnh tranh, các nhà cung cấp phải chứng tỏ được rằng hệ SCADA của mình có thể cung cấp dữ liệu thời gian thực để đáp ứng được cả những nhu cầu hiện tại và tương lai của tất cả các cổ đông với hoạt động của các phúc lợi nước.
(Theo ARC Advisory Group)

Số 106 (7/2009)♦Tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết