Trang chủ Diễn đàn Con đường chưa thông Từ kiểm toán năng lượng Đến đầu tư tiết kiệm năng lượng

Con đường chưa thông Từ kiểm toán năng lượng Đến đầu tư tiết kiệm năng lượng

Ngày nay, nền sản xuất xanh, phát triển bền vững, nhu cầu cạnh tranh,… không chỉ là yêu cầu đối với doanh nghiệp của một đất nước nói riêng mà là mục tiêu toàn cầu. Một trong những hoạt động có thể giúp đạt được mục tiêu trên là kiểm toán năng lượng (KTNL) và việc đầu tư sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam, từ KTNL đến thực tế hoạt động đầu tư thiết bị cho mục đích tiết kiệm năng lượng vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho các cấp quản lý cũng như các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Cuộc phỏng vấn ông Đào Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội do phóng viên Tạp chí Tự động hóa ngày nay thực hiện đã phần nào phản ánh được thực tế này.

Ông Đào Hồng Thái, Giám đốc  Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

PV: Thưa ông, trước hết xin ông cho biết hoạt động KTNL có vai trò như thế nào đối với việc sử dụng năng lượng hiệu quả?
Ông Đào Hồng Thái: Tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả rất quan trọng trong bối cảnh giá năng lượng và việc cung ứng năng lượng không ổn định trên phạm vi toàn thế giới. Để thực hiện một chương trình bảo tồn năng lượng trong các doanh nghiệp, cần có sự hiểu biết về loại năng lượng sử dụng, nơi năng lượng đó được dùng và lượng năng lượng cần dùng. Việc này sẽ được hoạch định tốt hơn nếu ta thực hiện KTNL.
KTNL là một trong những nhiệm vụ đầu tiên để hoàn thành chương trình kiểm soát sử dụng năng lượng hiệu quả. KTNL bao gồm các công việc như: khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ năng lượng của các thiết bị sử dụng năng lượng và các khoản chi phí cho việc sử dụng năng lượng, đồng thời tìm ra các khâu, những thiết bị sử dụng năng lượng lãng phí, đưa ra các cơ hội bảo tồn năng lượng và biện pháp mang lại tiết kiệm năng lượng.
Thông qua KTNL, người ta có thể đánh giá được tình hình sử dụng năng lượng của đơn vị trong hiện tại nhờ vào việc nhận biết được vị trí nào đang sử dụng năng lượng tiết kiệm, những vị trí nào sử dụng năng lượng chưa tốt, còn nhiều lãng phí,…  Sau đó, từ các phân tích có thể nhận biết được các cơ hội bảo tồn năng lượng và tiềm năng tiết kiệm chi phí trong hệ thống sử dụng năng lượng dựa trên thực trạng hoạt động tiêu thụ năng lượng của đơn vị.
PV: Theo ông, tại Việt Nam hiện nay cần phải đẩy mạnh KTNL trong những lĩnh vực nào để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng vì mục tiêu chung?
Ông Đào Hồng Thái: Theo kết quả nghiên cứu của Viện Năng lượng, tiêu thụ năng lượng của Việt Nam tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực chính: sản xuất công nghiệp (39,82%), dân dụng và tòa nhà (33,33%), giao thông vận tải (22,16%). Như vậy, theo cơ cấu sử dụng năng lượng, chúng ta nên tập trung vào lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng nhất đó là sản xuất công nghiệp.
Ngoài việc chiếm tỷ lệ tiêu thụ năng lượng lớn nhất, lĩnh vực này cũng bao gồm rất nhiều hệ thống trang thiết bị, dây chuyền sản xuất đa dạng và lạc hậu so với sự tiến bộ về khoa học công nghệ trên thế giới. Do đó, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực này cũng rất lớn.
PV: Lĩnh vực sản xuất công nghiệp hiện nay đang tiêu thụ lượng lớn năng lượng đồng thời cũng gây ra những tác hại, cản trở đối với yêu cầu về sự tăng trưởng kinh tế bền vững, sản xuất xanh, ông đánh giá như thế nào về thực tế hoạt động KTNL trong lĩnh vực này?
Ông Đào Hồng Thái: So với một số nước trong khu vực và trên thế giới, vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay vẫn còn tương đối mới. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của nước ta có hiệu lực từ đầu năm 2011. Trong khi đó, tại Nhật Bản, luật này được ban hành từ năm 1979; tại Thái Lan, luật được ban hành từ năm 1992. Vì vậy những quy định về kiểm toán năng lượng vẫn còn khá lạ lẫm đối với doanh nghiệp, nhiều trường hợp còn lầm tưởng kiểm toán năng lượng là kiểm toán tài chính.
Trong thời gian này, trước khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp chưa để ý hết việc thực hiện các quy định của nhà nước về yêu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả. Một số doanh nghiệp có nhận thức tốt thì thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.
Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhà nước thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hiện nay việc kiểm toán năng lượng đã thể hiện được những ưu điểm và bắt đầu được các doanh nghiệp quan tâm, triển khai.
PV: Còn việc đầu tư sử dụng thiết bị sau kiểm toán để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong khu vực này thì sao, thưa ông?
Ông Đào Hồng Thái: Hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá cao kết quả đạt được của hoạt động KTNL. Sau khi có kết quả, đã có tới trên 80% các doanh nghiệp thực hiện những giải pháp được đề xuất. Tuy nhiên, tỷ lệ các giải pháp được thực hiện trên tổng số giải pháp để xuất chỉ chiếm 40% và tập trung chủ yếu vào những giải pháp đơn giản và có chi phí đầu tư thấp. Tất nhiên không phải tất cả 100% giải pháp do bên kiểm toán đề xuất đã là khả thi nên theo tôi, đây đã là sự cố gắng của doanh nghiệp góp phần vào việc tiết kiệm năng lượng và giảm sức tiêu hao năng lượng của thành phố.
Để khuyến khích việc đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, hiện nay nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp. Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là động thái tích cực giúp họ từng bước loại bỏ các thiết bị có hệ số thấp đến sử dụng thiết bị có hệ số cao.
Hiện nay thành phố Hà Nội đang có chương trình hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện kiểm toán năng lượng, hỗ trợ thuế nhập khẩu trang thiết bị tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi để các doanh nghiệp đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng,… Còn các doanh nghiệp trọng điểm,  Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả yêu cầu bắt buộc 3 năm kiểm toán 1 lần.

Đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại giảm tiêu hao năng lượng đang là bài toán khó cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

PV: Theo ông những yếu tố nào đang cản trở hoạt động KTNL cũng như đầu tư sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay?
Ông Đào Hồng Thái: Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, việc triển khai các hoạt động KTNL cũng như đầu tư trang thiết bị tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Cụ thể:
Đối với hoạt động KTNL: Kinh phí thực hiện vẫn chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Đội ngũ cán bộ kiểm toán viên năng lượng có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện kiểm toán năng lượng vẫn còn thiếu.
Đối với việc đầu tư trang thiết bị tiết kiệm năng lượng: kinh phí dành cho việc đầu tư vào tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp bị hạn chế. Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng mới chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc có cổ phần nhà nước. Công tác tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi gặp nhiều khó khăn do yêu cầu thủ tục khắt khe.
Ngoài ra lý do khách quan khác là dịp kiểm toán không đúng với dịp doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư. Hệ thống quản lý năng lượng từ cơ sở chưa được xây dựng chi tiết từ các phòng ban, phân xưởng,…  nên chưa có đánh giá phân tích khoa học logic để từ đó đề xuất cho lãnh đạo đơn vị,  giúp lãnh đạo có thể xem xét quyết định một cách khoa học hơn.
PV: Ngoài doanh nghiệp quốc doanh, các công ty cổ phần nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm số lượng rất lớn, ông có kiến nghị gì với đối tượng doanh nghiệp này và với các cấp quản lý liên quan?
Ông Đào Hồng Thái: Đối với các doanh nghiệp: Mặc dù Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chỉ quy định bắt buộc đối với những doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm. Tuy nhiên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại lợi ích cho toàn bộ các doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn nữa tới vấn đề tiết kiệm năng lượng, trong đó có hoạt động kiểm toán năng lượng.
Ngoài ra, trong hoạt động KTNL hiện nay chúng ta nên phân cấp quan tâm đến nhóm đầu tư thấp và trung bình từ việc kiểm soát chế độ làm việc của trang thiết bị, thường xuyên bảo dưỡng định kỳ, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng trong doanh nghiệp từ tổ phân xưởng đến các phòng ban. Như thế mới phân tích đánh giá được tiềm năng cơ hội tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp cũng như ý thức từng cán bộ trong. Mức đầu tư trung bình có thể là thay thế biến tần, làm sạch đóng cặn trong các truyền dẫn hơi, vận hành các lò đảm bảo hiệu suất cao nhất. Đối với mức đầu tư cao là thay dây chuyền công nghệ. Trong giai đoạn hiện nay việc thay thế dây chuyền công nghệ là khó khăn.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có khuyến nghị, đề xuất ở mức đầu tư cao để trong giai đoạn tới doanh nghiệp có quyết định đầu có thể gắn ngay dây chuyền công nghệ sử dụng hiệu suất cao.
Đối với các cấp quản lý: Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vẫn đang trong giai đoạn đầu triển khai áp dụng do đó cần có những biện pháp tuyên truyền đến các doanh nghiệp để họ nắm bắt được. Đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp cả về kỹ thuật và kinh phí, chính sách phù hợp để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến.
PV: Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội trong thời gian qua đã có những hoạt động nào nhằm hỗ trợ việc quản lý năng lượng trên địa bàn Hà Nội?
Ông Đào Hồng Thái: Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã may mắn được UBND thành phố Hà Nội quan tâm, hỗ trợ trong việc triển khai nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội là đơn vị được giao triển khai nhiệm vụ này. Những hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm:
- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng để giúp các doanh nghiệp nắm bắt, đánh giá được hiện trạng sử dụng năng lượng của đơn vị mình đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm, phát hiện những giải pháp tiết kiệm năng lượng
- Tổ chức những buổi hội nghị, hội thảo để tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhiện thức cho các doanh nghiệp, hộ gia đình về vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và những quy định của nhà nước về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý năng lượng và hướng dẫn cách thức vận hành mô hình cho các doanh nghiệp để công tác quản lý tiêu thụ năng lượng đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức hội chợ Năng lượng hiệu quả - Môi trường (ENTECH HANOI) nhằm giúp các nhà cung cấp thiết bị, công nghệ thiết kiệm năng lượng – môi trường trao đổi với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các đơn vị quản lý tòa nhà và cộng đồng để sử dụng hiệu quả năng lượng -môi trường.
- Tư vấn cho các doanh nghiệp lập các dự án tiết kiệm năng lượng để có thể tiếp cận được với nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia.
- …
Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng còn tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội xây dựng khung chính sách, những chế độ hỗ trợ doanh nghiệp,… để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
PV: Cảm ơn ông về những chia sẻ trên!

thiết kế nội thất chung cưTrà Giang (thực hiện)

Số 153 (10/2013)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết
  

 

Mới cập nhật