Trang chủ Diễn đàn Kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010 và phương hướng giai đoạn 2011-2015

Kết quả hoạt động KHCN giai đoạn 2006-2010 và phương hướng giai đoạn 2011-2015

Một số kết quả giai đoạn 2006-2010
Với việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành các Bộ Luật khung (Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Công nghệ cao…), hơn 20 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật,

hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật khác làm cơ sở để triển khai hoạt động toàn ngành KH&CN, có thể nói, giai đoạn 2006-2010 là một giai đoạn có nhiều ý nghĩa đối với nền KHCN nước nhà.
Với phương châm lấy hiệu quả làm tiêu chí, lấy năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế làm mục tiêu theo hướng dẫn của Bộ KH&CN, giai đoạn 2006-2010 đã đạt được một số kết quả nổi bật:

Trong ngành công nghiệp: đã có những tiến bộ vượt bậc về trình độ công nghệ như: làm chủ được các công nghệ CAD, CAM, CNC trong thiết kế chế tạo các loại máy công cụ tiêu thụ trong nước và bước đầu xuất khẩu. Ngành đóng tàu hiện được đánh giá xếp thứ 5 thế giới về năng lực đóng mới, làm chủ hoàn toàn được thiết kế và công nghệ chế tạo cơ khí thủy công áp dụng trong ngành thủy lợi và an ninh quốc phòng; ngành điện lực có khả năng thiết kế, chế tạo máy biến áp công suất đến 220kV-250MVA đạt tiêu chuẩn châu Âu; làm chủ công nghệ truyền tải và hệ thống điều độ tự động tại Trung tâm điều độ Quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn truyền tải điện Bắc - Nam.v.v…
Đối với lĩnh vực cơ khí và tự động hóa: giai đoạn này tập trung vào các lĩnh vực nâng cao năng lực chế tạo máy và mức độ tự động hóa của các thiết bị cơ khí và các máy công cụ. Thành công trong việc chế tạo dàn chống tự hành trong khai thác than, nghiên cứu công nghệ tuyển than huyền phù thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về mặt năng lực của cơ khí của mỏ trong nước, dây chuyền sản xuất đã được ứng dụng với các module từ 300.000tấn/năm - 600.000tấn/năm. Chế tạo thành công Hệ thống SCADA phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò. Các hệ thống quản lý, giám sát, điều khiển tàu thuyền hoạt động trên biển phục vụ phát triển kinh tế biển và quốc phòng an ninh. Ngoài ra, các lĩnh vực Năng lượng nguyên tử; năng lượng mới và công nghệ vũ trụ; công nghệ bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm; công nghệ vật liệu mới, CNTT-TT; công nghệ sinh học…đều đạt được những thành quả đáng khích lệ.
Phương hướng cụ thể của giai đoạn 2011-2015
Theo quan điểm chỉ đạo giai đoạn 2011-2015, KH&CN phải phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời, thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh hàm lượng công nghệ.
Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp cho tiến trình CNH-HĐH đất nước. Tập trung tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu làm chủ các công nghệ then chốt, hướng vào việc tiết kiệm nguyên liệu, năng lương, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng.
Ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp nông thôn nhằm hình thành nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ thích hợp cho khu vực nông thôn và miền núi, chú trọng các vùng đặc biệt khó khăn nhằm phát huy thế mạnh vùng miền, tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.
Ưu tiên cho các nhiệm vụ phát triển công nghệ có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nền kinh tế và tạo được bí quyết công nghệ đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ dựa trên công nghệ cao, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế sang các ngành dựa nhiều vào công nghệ. Đồng thời, khai thác hợp lý các công nghệ sử dụng nhiều lao động… Tiếp tục đầu tư mạnh cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh.

Về mục tiêu cụ thể phát triển KH&CN: Nâng tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN phục vụ các dự án kinh tế lên 50% tổng số các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực nghiệm. Bố trí 50% nhiệm vụ của các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước được ứng dụng và phục vụ trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với nhóm 10 sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Làm chủ các công nghệ nền quan trọng thuộc 4 hướng công nghệ ưu tiên.
Về ứng dụng công nghệ: Bước đầu hình thành được một số ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT và công nghệ sinh học. Nâng giá trị sản phẩm công nghệ cao đến năm 2015 đạt khoảng 30% GDP. 100% doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực có dự án nâng cao năng suất và chất lượng. Phát triển thị trường công nghệ, bảo đảm giá trị giao dịch mua bán công nghệ đạt mức tăng trưởng bình quân
20-25%/năm. Theo đó nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 về nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển công nghệ sẽ tập trung phát triển có chọn lọc một số công nghệ trọng điểm bao gồm: công nghệ tiên tiến, có tác động to lớn tới việc hiện đại hóa các ngành kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Các lĩnh vực nghiên cứu được ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn này là: CNTT-TT; Công nghệ sinh học; Công nghệ vật liệu tiên tiến; Công nghệ cơ khí - chế tạo máy và tự động hóa; Năng lượng nguyên tử và các dạng năng lượng mới; Công nghệ vũ trụ; Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm.
Để thực hiện tốt phương hướng và nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2011-2015, Bộ KH&CN cần phải phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng lộ trình thực hiện, xây dựng cơ chế tài chính riêng cho hoạt động KHCN, đổi mới phương thức đầu tư phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chính sách sử dụng và trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán bộ khoa học phát huy khả năng sáng tạo trong hoạt động KH&CN, ưu tiên đặc biệt các cán bộ khoa học trẻ, tài năng.

PV (Tổng hợp)
Số 123 (1+2/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết




 



 

 

Mới cập nhật