Trang chủ Robot & Robotics Robot & Robotics Robot hỗ trợ nhân viên Y tế nâng người bệnh

Robot hỗ trợ nhân viên Y tế nâng người bệnh

Muscle Suit là tên một thiết bị có khả năng hỗ trợ nhân viên y tế nâng người bệnh. Nó là một trong những thiết bị mà người ta trưng bày  trong  Triển  lãm  Robot  tại thành  phố  Tokyo.  Khi  sử  dụng thiết  bị  này  người  dùng  đeo  nó như một chiếc ba lô. Nhờ tác động của  khí  nén,  Muscle  Suit  tăng thêm lực cho con người khi chúng ta bế bệnh nhân hoặc người già. Mục  tiêu  chính  của  triển  lãm  là giúp khách tham quan hình dung những công nghệ trợ giúp người già, người tàn tật trong tương lai. Tất nhiên, Muscle Suit cũng có thể hỗ  trợ  chủ  nhân  khi  họ  nâng những vật nặng khác.

O.H

Số 161 (7/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết
  

 

Mới cập nhật