Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Hỗ trợ doanh nghiệp KH và CN thực hiện cơ chế tự chủ

Hỗ trợ doanh nghiệp KH và CN thực hiện cơ chế tự chủ

B ộ Tài chính và Bộ KH và CN vừa ban hành Thông tư liên tịch số 49/TTLT-BTC-BKHCN quy định từ ngày 8/6/2014, việc quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH và CN và tổ chức KH và CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Theo Thông tư, mức kinh phí hỗ trợ tối đa lên đến 80 triệu đồng cho hoạt động tư vấn của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH và CN; dự án hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH và CN; dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH và CN. Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước cho cán bộ quản lý và người làm việc tại các cơ sở, đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH và CN; các doanh nghiệp KH và CN và các tổ chức KH và CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra là các quy định về sử dụng kinh phí cho trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH và CN.

T.G

Số 161 (7/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết