Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Thủ Tướng phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Thủ Tướng phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Trọng tâm của Chiến lược là tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn  cầu.  Các  ngành  công  nghiệp được  lựa  chọn  ưu  tiên  phát  triển  là ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành Điện tử và Viễn thông; ngành Năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Trong đó, Tỷ  trọng  công  nghiệp  và  xây dựng chiếm 41%. 
Chiến lược phấn đấu tốc độ tăng trưởng  giá  trị  sản  xuất  công  nghiệp đến  năm  2020  đạt  12,5%-13%/năm; đến năm 2035 tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 40%-41% trong cơ cấu kinh tế cả nước; giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng  dụng  công  nghệ  cao  đến  năm 2025 đạt khoảng 45% tổng GDP, sau năm 2025 đạt trên 50%...

Hình thành một số Tập đoàn cơ khí chế tạo chủ đạo
Theo nội dung quy hoạch, từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ngành Cơ khí - Luyện kim sẽ hình thành một số Tập đoàn cơ khí chế tạo chủ đạo đi đầu để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và khu vực; phát triển ngành luyện kim theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, thiết bị đồng bộ có tính liên hợp cao và suất tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng thấp;  phấn  đấu  năm  2020,  tỷ  trọng ngành cơ khí - luyện kim chiếm 20 -21%  và  năm  2030  chiếm  22  -  24% trong cơ cấu ngành công nghiệp.

Ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành chủ lực

Theo  Quy  hoạch,  sẽ  xây  dựng ngành điện tử, công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp chủ lực để tạo cơ sở hỗ trợ cho các ngành khác phát triển. Đến năm 2020, ngành điện tử,  công  nghệ  thông  tin  nghiên  cứu thiết kế, sản xuất, lắp ráp các thiết bị điện tử chuyên dụng, sản xuất robot công nghiệp...
Quy hoạch phân bố không gian theo vùng lãnh thổ
Theo  quy  hoạch  phân  bố  không gian, Vùng Trung du miền núi phía Bắc sẽ tập trung phát triển các ngành khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản, công nghiệp thủy điện, một số dự án luyện kim.

Vùng  Đồng  bằng  sông  Hồng  sẽ phát triển các ngành công nghiệp cơ khí,  luyện  kim,  hóa  chất,  nhiệt  điện, công nghiệp công nghệ cao.

Vùng Duyên hải miền Trung phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến hải sản, cơ khí đóng tàu,  luyện  kim  và  các  ngành  công nghiệp gắn với lợi thế vận tải biển.

Vùng Tây Nguyên phát triển công nghiệp chế biến cây công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

Vùng Đông Nam bộ phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, dầu khí và các chế phẩm hóa dầu, hóa chất, công nghiệp  điện  tử,  công  nghiệp  công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghiệp phụ trợ.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long tập  trung  phát  triển  các  ngành  chế biến nông sản, thủy hải sản xuất khẩu, công  nghiệp  cơ  khí  phục  vụ  nông nghiệp,  đóng  và  sửa  chữa  các  loại phương tiện đánh bắt xa bờ.

Theo www.chinhphu.vn

Số 161 (7/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết