Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện Thu hút các Chuyên gia giỏi người nước ngoài và Kiều bào

Thu hút các Chuyên gia giỏi người nước ngoài và Kiều bào

Ngày 6/6/2014, tiểu hợp phần đầu tiên của Dự án “Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài và Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam làm việc” nằm trong Dự án FIRST (Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH và CN) đã được khởi động tại Tp.HCM. Đây là Tiểu dự án có mức kinh phí 6 triệu USD, ưu tiên cho các đề xuất thuộc các lĩnh vực: Công nghệ thông tin và Truyền thông, Công nghệ sinh học và Nông nghiệp, Vật liệu mới, Cơ khí và Tự động hóa, hàng hóa và dịch vụ công ích bao gồm trắc địa, bản đồ, đo đạc, thủy văn, bảo vệ môi trường, khí tượng và biến đổi khí hậu. Trước đó, ngày 9/5/2014, Bộ KH và CN đã ban hành Quyết định số 99/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH và CN về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án của Dự án FIRST. Trong sổ tay nêu rõ phương thức tham gia tiểu hợp phần Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút các chuyên gia giỏi nước ngoài và Việt Nam ở nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Việc xây dựng sổ tay sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kêu gọ dự án.

T.G

Số 161 (7/2014)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Tin cũ hơn:

 

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết